Jacek Puziewicz

ZAKŁAD PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

tel. (0 71) 3759211
e-mail: imię.nazwisko@ing.uni.wroc.pl
BLOG

ur. 10. IV. 1956
mgr 1980
dr 1985
dr hab. 1995
prof. 2004

Funkcje: